top of page

KabataanYouthTalimLifeCoursesBinangonanRizalPilipinasNaratiboLipunanIstambayBatongBahayUSTUPDilimanDalhousieUniversityCanadaUsapTayoCatecheticalStudyLingkodCommunityResearcherPagturoPuso.YAYET

I am a Filipino sociologist. I am fascinated with the social world, cultures, and societies.

This is my journey learning and teaching Sociology as social science, as a profession,

and as my life course. This is my digital narrative. 

Ako ay isang Pilipinong sosyologo. Ako'y namamangha sa kalakaran ng mundo, mga kultura't lipunan. Ito ang aking paglalakbay sa pag-aaral at pagtuturo ng Sosyolohiya bilang agham panlipunan, bilang isang propesyon, at bilang aking tahaking-buhay.

Ito ang aking naratibong digital.     

Zoomed In -
The Catechists: Frontliners of the Church

My New Publications

from the NCS 2021: PARI Project

053122 NCS 2021 KATEKISTA PUBLICATIONS POSTER (LANDSCAPE) VEV_2.jpg
bottom of page